Preskočiť na menu

Objednávka servisu

SERVISNÝ PORIADOK

spoločnosti LAMELLAND, s.r.o.
 • servisný zásah bude vykonaný po telefonickom dohovore na čísle, ktoré uvedie objednávateľ v objednávke (objednávka servisu, on-line objednávací formulár)
 • v prípade že sa nebude možné na dané číslo dovolať, servis nebude vykonaný a objednávka nebude akceptovaná
 • servisný zásah vrátane dopravy bude uhradený v hotovosti na mieste opravy v deň opravy podľa platného cenníka servisných prác spoločnosti Lamelland, s.r.o.
 • cena za servis sa účtuje za každú, aj začatú hodinu
 • pri výjazde dvoch technikov sa účtuje hodinová sadzba každého technika
 • pokiaľ nebude možné chybu odstrániť hneď pri prvej návšteve servisného technika, účtuje sa poplatok za obhliadku (zistenie závady) + doprava na miesto obhliadky
 • pri expresnom servisnom zásahu do 24 hod. sa účtuje naviac 50 % k cene servisu 
 • servis vykonávaný po pracovnej dobe (po 17.00 hod.) alebo v deň pracovného voľna sa spoplatňuje osobitnou sadzbou podľa platného cenníka
 • hodinová sadzba nezahŕňa cenu náhradných dielov a spotrebného, kotviaceho a mazacieho materiálu
 • pri servisoch tovaru dodávaného inou firmou ako Lamelland, s.r.o. sa záruka poskytuje iba na vymenené diely a práce s tým spojené
 • reklamovať kvalitu opráv , dodávku materiálu a pod. je potrebné v čo najkratšej dobe, písomne a s udaním dôvodu 
 • záruka na vykonané práce a dodané diely platí v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka

Objednávka servisu