Preskočiť na menu

Referencie 2012

Hotel Alexandra, Púchov

Po prvej etape, kedy sme dodávali a montovali pre hotel Alexandra výsuvnú markízu , sme v ďalšej etape pokračovali vonkajšími žalúziami .

GeWis - Slovakia, s.r.o., Prievidza

Dodávka a montáž vonkajších žalúzií Z 90 s automatickým diaľkovým ovládaním

Slovak Investment Group, Bratislava

Dodávka a montáž sekciových a výklopných garážových brán v podzemnom parkovisku obchodného domu, 6 ks

ARAVER, Trenčín

Do predajne automobilov sme dodávali a montovali vertikálne žalúzie .

Základná škola, Trenčianske Jastrabie

Výmena interiérových žalúzií v učebniach základnej školy.

ASKOLL, Potvorice

Dodávka a montáž interiérových žalúzii v novej administatívno-prevádzkjovej budove spoločnosti

Virtual Reality Media, a.s. Trenčín

Na administratívnu budovu spoločnosti sme dodávali a montovali plastové okná a dvere , na výrobnú halu sme dodávali zaomietacie hliníkové rolety na diaľkové ovládanie.

Bytový dom ARBORIA, Trnava

Do novostavby bytového domu v Trnave sme dodávali a montovali výsuvné markízy Alanis.