Vonkajšie žalúzie či rolety v paneláku. Potrebujete stavebné povolenie?

Výber správneho tienenia pre váš byt je téma, ktorej by ste sa mali povenovať predtým, než začnete konať. Je totiž mnoho otázok, ktoré by ste si mali zodpovedať. V mnohých našich článkoch ste sa už zrejme dočítali, aké sú výhody vnútorných a vonkajších roliet či žalúzií. Ak uvažujete nad tienením a zároveň chcete obmedziť vyhrievanie bytu počas leta, ideálnym riešením sú vonkajšie žalúzie či rolety.

predokenne rolety radixTých však existuje mnoho a majú rôzne spôsoby konštrukcie, niektoré môžu súvisieť s montážou do fasády bytového domu. A tak prichádza otázka: môžem si vôbec na svoje okno zvonka namontovať žalúzie či rolety bez obmedzení, alebo musím svoje zámery ohlasovať, či dokonca žiadať o stavebné povolenie?

Vonkajšie rolety a žalúzie – ide o vonkajšiu úpravu budovy

Je skutočne pravdou, že aj takýto, navonok nie veľmi významný zásah do fasády môže v určitých prípadoch vyžadovať ak nie povolenie od stavebného úradu obce, tak aspoň ohlásenie o zámere. Výklad jednotlivých prípadov môže byť pomerne nejednoznačný.

Vychádzajúc zo stavebného zákona, na stavebné úpravy, ktoré menia vonkajší vzhľad objektu, je potrebné požiadať o stavebné povolenie, v prípadoch, kedy sa vonkajší vzhľad zásadne nemení, stačí zmeny ohlásiť. Z tohto hľadiska by sa mohlo zdať, že vonkajšie žalúzie stačí ohlásiť. Sú však aj prípady, kedy montáž vonkajších žalúzií či roliet nepotrebuje ani jedno zo spomenutého. Záleží od pravidiel daného stavebného úradu a tiež od konkrétnej situácie.

Zavážiť môže napríklad:
– zateplenie bytového domu,
– obmedzenie už existujúcich okien,
– no a dôležitým aspektom môžu byť aj pravidlá developera pre menšie stavebné úpravy, ktoré zvonka vidno.

Nezáleží len na stavebnom povolení, ale aj na dizajne bytového domu

Vonkajšie žalúzie a rolety sa dajú montovať viacerými spôsobmi. Ideálnym riešením je zakomponovať plán na montáž vonkajších žalúzií už do stavebných plánov – predprípravou okien (vytvoriť priestor na navíjací kastlík zapustený do omietky). To však vlastník bytu v bytovom dome väčšinou nemá šancu ovplyvniť. Sťahujeme sa do už hotových bytových domov, častokrát už zateplených. Práve zateplenie budovy môže obmedziť možnosti montáže vonkajších žalúzií, pretože do zateplenej fasády už nemožno príliš zasahovať.

Obmedzenia môžete nájsť aj v prípade, že máte bytový dom zateplený a zároveň máte už určitý typ okien, napríklad plastové. Je jednoduchšie prispôsobiť typ žalúzií výmene okien a priamo si tak zabezpečiť okná s vonkajšími žalúziami. Naopak, ak nechcete meniť celé okná a tie nie sú práve ideálne na montáž vonkajších žalúzií, môže nastať problém.

Vo všeobecnosti dnes v novších bytových domoch developeri poskytujú určité manuály k stavebným úpravám, preto aj keď stavebný úrad vo vašom mieste bydliska nevyžaduje ohlásenie či stavebné povolenie, ešte sú tu pravidlá vášho developera. Keďže vonkajšie žalúzie už len z názvu patria medzi viditeľné prvky fasád, môžu podliehať napríklad povoleným typom farby, materiálu a typu montáže.

Jednoznačná odpoveď na otázku, kedy treba na montáž vonkajšieho tienenia získať povolenia či rešpektovať manuály, teda neexistuje. Aj samotné firmy špecializované na tieniacu techniku sa pri tejto otázke môžu názorovo odlišovať. Za Lamelland môžeme povedať, že pri montáži väčšiny exteriérových roliet od nás nie je potrebný dodatočný zásah do stavby. Stačí, že sa veľkostne prispôsobia už existujúcemu okennému otvoru. Napriek tomu však odporúčame sa o ich montáži poradiť s developerom, alebo spoločenstvom vlastníkov bytov.

Search www.lamelland.sk

Rýchly kontakt

Potrebujete poradiť pri špecifikácii produktu, alebo si neviete s niečím rady? Napíšte nám správu, obratom Vás budeme kontaktovať.


Added to wishlist!