Preskočiť na menu

Lamelland v rebríčku TREND TOP

Časopis TREND z 28. septembra 2017 zverejnil v prílohe TOP TREND v priemysle poradie ekonomickej úspešnosti slovenských firiem pôsobiacich v rôznych odvetiach priemyslu, ktoré sú dlho očakávanými informáciami v brandži.

TREND TOP

Čo hovoria čísla

Stavivárstvo ako celok zaznamenalo rast a úspešne pokračuje už v treťom stabilnom roku. V rámci odvetvia Stavebné látky Výroba stavebných materiálov sa na spoločnosť Lamelland, s.r.o. umiestnila na 53. mieste tabuľky.

 TREND TOP Výroba stavebných materiálov

Ďakujeme za dôveru všetkým našim zákazníkom a tiež obchodným partnerom, ktorých podiel na našom úspechu si uvedomujeme a zaväzuje nás k ešte intenzívnejšej práci. 

zdroj:časopis TREND28.9.2017, príloha TREND TOP v priemysle, str. č. 44